Zasady rezerwacji

Rezerwacja
 1. Klient dokonuje rezerwacji poprzez  wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego za pośrednictwem stron i serwisów internetowych  Wynajmującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Po przesłaniu formularza Klient otrzymuje informację potwierdzającą rezerwację w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania przez Wynajmującego od Klienta formularza rezerwacji.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji Klient wpłaca zaliczkę w wysokości 30% całkowitej ceny najmu na konto bankowe nr 78 1050 1461 1000 0092 8045 7517 w terminie 2 dni roboczych od chwili otrzymania informacji o przyjęciu rezerwacji przez Obiekt.
 4. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzyma ze strony Wynajmującego  dodatkową wiadomość  z potwierdzeniem zaksięgowania zaliczki na koncie Wynajmującego wraz z dalszymi informacjami niezbędnymi do realizacji pobytu przez Klienta.
 5. W przypadku braku wpływu zaliczki na rachunek Wynajmującego  w wymaganym terminie, rezerwacja nie zostanie dokonana.
 6. Klient dopłaca pozostałe 70% wartości rezerwacji najpóźniej w terminie 7 dni od rozpoczęcia pobytu.
 7. Jeżeli rezerwacja następuje w terminie krótszym niż 7 dni od daty przyjazdu należy wpłacić na konto bankowe 100% wartości rezerwacji.
 8. W przypadku rezygnacji z pobytu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji

 1. Po dokonaniu wpłaty zaliczki, jej zwrot nie przysługuje. Możliwa jest natomiast zmiana terminu rezerwacji, co wymaga zgody Wynajmującego.
 2. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowym terminie rezerwacji Apartament jest wolny.
 3. Gdy nowy termin wybrany przez Klienta przypada w okresie obowiązywania wyższych cen, wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy zmiany terminu rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych będzie to niemożliwe. Wówczas Klientowi nie przysługuje zwrot zaliczki.
 5. Niewykorzystanie rezerwacji lub późniejszy przyjazd bądź wcześniejszy wyjazd Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta, nie uprawnia Go do żądania zwrotu zaliczki bądź opłaty za niewykorzystany pobyt.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania dokonanej rezerwacji lub zmiany terminu w przypadku wystąpienia sytuacji losowych uniemożliwiających realizację dokonanej rezerwacji (np. awaria ogrzewania, przerwa w dostawie energii, itp.). W takim przypadku Wynajmujący za zgodą Klienta dokonuje zmiany terminu rezerwacji, zaliczając zaliczkę na poczet nowej rezerwacji. W przypadku braku zgody ze strony Klienta na zmianę terminu rezerwacji, Wynajmujący dokonuje zwrotu wpłaconej przez Klienta zaliczki w pełnej wysokości.
 
Płatności.

Płatności obsługiwane są przez Przelewy24.

 

 

DANE FIRMY: „ANTARES” BARBARA JARZĘBOWSKA, ul. Mieszczańska 6 2, 93-322 Łódź, NIP: 729-176-54-54.Pozostałe informacje znajdują się w Regulaminie Apartamentu.