Zasady pobytu

Zasady pobytu w apartamencie
 1. Podstawą do zameldowania Klienta jest okazanie przez Niego ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Opiekun Klienta ma prawo do zweryfikowania tożsamości osób przebywających w Apartamencie.
 2. Liczba osób uprawnionych do korzystania z Apartamentu jest ograniczona do podanej przez Klienta informacji w trakcie składania rezerwacji.
 3. Zwierzęta są akceptowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu, za dodatkową opłatą.
 4. Wydanie apartamentu Klientowi następuje pod warunkiem uiszczenia z góry całości ceny najmu.
 5. Opiekun Klienta może odmówić wydania kluczy do Apartamentu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowujących się agresywnie.
 6. Apartament wynajmowany jest na doby.
 7. Doba rozpoczyna się o godzinie 15.00 i trwa do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
 8. Nie opuszczenie przez Klienta Apartamentu do godziny 10.00 bez zgody Wynajmującego jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę, czego konsekwencją może być naliczenie kary umownej w wysokości dwukrotności aktualnej ceny za dany Apartament.
 9. Cały Apartament wraz z wyposażeniem jest do Państwa dyspozycji w trakcie pobytu. Zamykana część szaf/szafek jest używana wyłącznie przez personel Apartamentu.
 10. Właściciel Apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Klienta do lokalu oraz rzeczy w nim pozostawione.
 11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia Apartamentu oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z Jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 12. Tytułem zabezpieczenia zobowiązania o którym mowa w p. 11 Opiekun pobiera od Klienta, podczas wydawania kluczy do Apartamentu kaucję. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu 7 dni od opuszczenia lokalu, po potrąceniu równowartości ewentualnych szkód wyrządzonych przez Klienta.
 13. Każdorazowo opuszczając Apartament Klient powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor zgasić światło oraz zamknąć krany instalacji wodociągowej
 14. Klient nie może przekazywać Apartamentu osobom trzecim ani gościć ich w godzinach 22:00-7.00
 15. W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00- 7.00
 16. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz palenia tytoniu w całym budynku.
 17. Ze względów bezpieczeństwa w Apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, świec itp.
 18. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z Apartamentu przynależnych do niego rzeczy np. ręczników, koców, pościeli, dekoracji, urządzeń, elementów wyposażenia itp.
 19. Za zagubienie klucza Klient ponosi opłatę w wysokości 300 zł.
 20. W czasie trwania najmu Klient zobowiązany jest do utrzymywania Apartamentu oraz jego zwrotu w stanie, w jakim Apartament został mu wydany.
 21. Przedmioty pozostawione przez Klienta w Apartamencie na jego życzenie i koszt mogą zostać odesłane na wskazany adres.
Pozostałe informacje w tym Zasady rezerwacji apartamentu znajdują się w Regulaminie Apartamentu.